GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
2013.05.24 Zaproszenie do składania ofert - przeprowadzenie zajęć, konsultacji i spotkań

Zgierz, 24.05.2013 r.


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4


Zaproszenie do składania ofert:
- psycholog, doradca zawodowy, terapeuta ds., uzależnień, prawnik, pedagog, socjolog, ekonomista.

Nazwa zadania: Przeprowadzenie zajęć warsztatowych, indywidualnych konsultacji, spotkań prelekcyjnych w ramach projektu pn. ”Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania ofert - 29.05.2013r do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego.

Pobierz Zapytanie cenowe (w formacie pdf)
Pobierz Wzór oferty (w formacie pdf)
Pobierz Wzór oświadczenia Oferenta (w formacie pdf)

ZAMAWIAJACY
Kierownik GOPS
(-) Małgorzata Bibel

Zgierz, 24.05.2013 r.

Gmina Menu: