GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Przetargi nieograniczone Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowę gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków" Ogłoszenie o przetargu na "Dostawę wkładów do drukarek atramentowych, tonerów do drukarek laserowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych... w roku 2010" Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę wkładów do drukarek atramentowych, tonerów do drukarek laserowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, farb do risogarfu oraz taśm barwiących do drukarek igłowych do Urzędu Gminy Zgierz w roku 2009" Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku"" Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie ewidencji dróg na terenie Gminy Zgierz wraz z wprowadzeniem danych do systemu SIBView5" Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa stacji wodociągowej w Kotowicach"" Ogłoszenie o wyborze oferty na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa ZSG w Słowiku"" Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci wodociągowej poprzez wymianę rur azbestocementowych na PCV w m. Józefów i Leonardów"" Ogłoszenie o wyborze oferty na "Wykonanie ewidencji dróg na terenie Gminy Zgierz wraz z wprowadzeniem danych do systemu SIBView5" Ogłoszenie o wyborze oferty na "Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci wodociągowej poprzez wymianę rur azbestocementowych na PCV w m. Józefów i Leonardów" Ogłoszenie o przetargu na „Zorganizowanie pracowni językowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Grotnikach” Ogłoszenie o przetargu na zadanie: "Budowa oświetlenia Lućmierz ul. Św. Huberta - zaprojektowanie i wykonanie robót" Ogłoszenie o przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy domów socjalnych w Lućmierzu" Ogłoszenie o przetargu na „Urządzenie placu zabaw i sportu na działce nr 16/12 w Rozalinowie – budowa ogrodzenia” Ogłoszenie o przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy domów socjalnych w Lućmierzu" Informacja o wyborze oferty na "Sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla obrębu Glinnik - Maciejów - Józefów" Ogłoszenie o przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Lućmierz wraz z przełaczeniem istniejących odbiorców w ramach zadania pn. "Zaopatrzenie mieszkańców sołectw Lućmierz i Rosanów w wodę z wodociągu w Rosanowie"" Ogłoszenie o wyborze oferty na "Zorganizowanie pracowni językowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Grotnikach" Ogłoszenie o wyborze oferty na "Budowę oświetlenia Lućmierz ul. Św. Huberta – zaprojektowanie i wykonanie robót" Ogłoszenie o wyborze oferty na "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Lućmierz wraz z przełączeniem istniejących odbiorców w ramach zadania inwestycyjnego ”Zaopatrzenie mieszkańców sołectw Lućmierz i Rosanów w wodę z wodociągu w Rosanowie”" Ogłoszenie o przetargu na "Urządzenie boiska treningowego w obiekcie sportowym w Rosanowie" Ogłoszenie o przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa oświetlenia w Ustroniu ul. Wiśniowa" Ogłoszenie o przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa oświetlenia Dzierżązna - Biała (500 m)" Ogłoszenie o wyborze oferty na "Urządzenie boiska treningowego w obiekcie sportowym w Rosanowie" Ogłoszenie o wyborze oferty na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa oświetlenia w Ustroniu ul. Wiśniowa”" Strona 1 z 3 >>
Przetargi Menu: