GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Taryfy obowiązujące w 2015 roku Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Zgierz oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Lućmierz na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zgierz w miejscowości Łagiewniki na okres od 15 grudnia 2015 r. do 14 grudnia 2016 r. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zgierz oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Lućmierz na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Taryfa za odprowadzanie ścieków za pośrednictwem kanalizacji sanitarnej w Łagiewnikach w okresie 15 grudnia 2014 roku - 14 grudnia 2015 roku Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Zgierza i wydzielonego obszaru gminy Zgierz oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., realizowane przez Spółkę "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o.
Gmina Menu: