GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
2015.01.07 Zaproszenie do składania ofert na zadanie: „Świadczenie porad psychologicznych, terapia indywidualna i rodzinna dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie w podanych pięciu miejscowościach i w godzinach możliwych do realizacji usług dla mieszkańców Gminy Zgierz”

Zaproszenie do składania ofert do pobrania TUTAJ

Formularz Oferty do pobrania TUTAJ

Formularz Oświadczenia Wykonawcy do pobrania TUTAJ

Gmina Menu: