GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Uzupełnienie informacji o terminie składania wniosków w dniu 1 lipca 2016 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu informuje, iż w informacji opublikowanej w dniu 16.02.2016 r. błędnie podano termin przyjmowania wniosków (do 30 czerwca 2016 r.) jako uprawniający do otrzymania świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Prawo do otrzymania świadczenia wychowawczego z wyrównaniem mają także osoby, które złożą wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego również w dniu 1 lipca 2016 r., natomiast w przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. (np. 2 lipca 2016 r.) świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Kierownik GOPS
/-/ Małgorzata Bibel

Gmina Menu: