GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
W cieniu wielkiej puszczy

Gminę Zgierz charakteryzuje duże zróżnicowanie terenu i piękne krajobrazy. Najciekawsze i najcenniejsze fragmenty przyrody objęte są ochroną. Rezerwaty przyrody: Ciosny, Dąbrowa Grotnicka, Grądy nad Lindą i Grądy nad Moszczenicą to najmniej zmienione ludzką ręką uroczyska leśne. 

     Na uwagę zasługuje Rezerwat Ciosny położony w miejscowości Rosanów. W rezerwacie znajduje się unikatowe skupisko jałowców porastających śródlądowe wydmy. Dąbrowa Grotnicka zajmuje powierzchnię ponad 100 ha. Rezerwat położony jest w północnej części Lasu Grotnicko-Lućmierskiego. W rezerwacie szczególnie chroniony jest fragment dąbrowy świetlistej ze stanowiskami ważnych dla nauki gatunków roślin m.in. dzwonecznika. Grądy nad Moszczenicą to rezerwat położony w północnej części uroczyska Szczawin. Występują tu liczne gatunki roślin chronionych: jawor, dąb szypułkowy, jodła. Przez rezerwat płynie rzeka Moszczenica tworząca liczne i malownicze zakola.

     Na terenie Gminy znajdują się również objęte ochroną parki podworskie w Dzierżąznej, Kęblinach, Jeżewie, Lućmierzu i Glinniku oraz drzewa - pomniki przyrody, głównie: dęby, lipy, kasztany, wiązy. Do ciekawostek przyrody należy zaliczyć rzadkie już w Polsce aleje - pomniki przyrody: lipowa w Grotnikach i Wypychowie, bukowa w Glinniku, klonu srebrnego w Skotnikach. 

      Teren Gminy to również liczne strumienie i rzeczki, jak np. Czarniawka, Dzierżązna, Linda i najdłuższa Moszczenica o II klasie czystości. Atrakcją dla amatorów wypoczynku nad wodą i wędkowania są liczne stawy.

      Z kolei miłośnicy turystyki rowerowej znajdą liczne trasy rowerowe z najatrakcyjniejszym „rowerowym szlakiem agroturystycznym”. Nie brakuje także w Gminie terenów nadających się do turystyki i rekreacji zimowej np. rejon Łagiewniki Nowe – Smardzew z malowniczo i mocno pofałdowanym terenem, gdzie różnica wysokości dochodzi do 150 m.

       Do bogactw przyrody należy zaliczyć również znajdujące się w okolicach Rogóźna na głębokości ok. 300 m podziemne jezioro sprzed 130 tys. lat oraz tzw. ”ciepłe morze” o temp.+ 80oC, znajdujące się na głębokości 600 m. Ocenia się, że pokłady te mogą być podstawą rozwoju uzdrowiska balneologicznego oraz stanowić alternatywne źródło ogrzewania. Na terenie Gminy występuje również sól kamienna, gips oraz węgiel brunatny. Pokłady tych minerałów nie są eksploatowane.

Gmina Menu: