GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Ogłoszenia o przetargach poniżej 14 tys. Euro Dostawa wkładów do drukarek atramentowych, tonerów do drukarek laserowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, farb do risograph-u oraz taśm barwiących do drukarek igłowych do Urzędu Gminy Zgierz w roku 2012 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na „Dostawę wkładów do drukarek atramentowych, tonerów do drukarek laserowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, farb do risografu oraz taśm barwiących do drukarek igłowych do Urzędu Gminy Zgierz w roku 2012 r.” Informacja o unieważnieniu przetargu z 22.02.2012 r.: „Dostawa wkładów do drukarek atramentowych, tonerów do drukarek laserowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, farb do risograph-u oraz taśm barwiących do drukarek igłowych do Urzędu Gminy Zgierz w roku 2011” Dostawa wkładów do drukarek atramentowych, tonerów do drukarek laserowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, farb do risograph-u oraz taśm barwiących do drukarek igłowych do Urzędu Gminy Zgierz w roku 2012 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na „Dostawę wkładów do drukarek atramentowych, tonerów do drukarek laserowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, farb do risografu oraz taśm barwiących do drukarek igłowych do Urzędu Gminy Zgierz w roku 2012 r.” OGŁOSZENIE przetargu na „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gminy Zgierz, poprzez opróżnianie pojemników siatkowych o poj. 2,5 m3 przeznaczonych na opakowania plastikowe typu PET oraz opróżnianie pojemników wózkowych poj. 1,1 m3 przeznaczonych do gromadzenia szkła” OGŁOSZENIE przetargu na „Dostawa dziesięciu stacji roboczych do Urzędu Gminy Zgierz w roku 2012” OGŁOSZENIE przetargu na "Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zgierz, odśnieżarki oraz samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu p.poż w 2013r.” Informacja o unieważnieniu przetargu z 18.12.2012r.: "Dostawa dziesięciu stacji roboczych do Urzędu Gminy Zgierz w roku 2012". INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gminy Zgierz, poprzez opróżnianie pojemników siatkowych o poj. 2,5 m3 przeznaczonych na opakowania plastikowe typu PET oraz opróżnianie pojemników wózkowych poj. 1,1 m3 przeznaczonych do gromadzenia szkła” INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: „Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zgierz, odśnieżarki oraz samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu p.poż w 2013r.” OGŁOSZENIE przetargu na "Dostawa wkładów do drukarek atramentowych, tonerów do drukarek laserowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, farb do risograph-u oraz taśm barwiących do drukarek igłowych do Urzędu Gminy Zgierz w roku 2013" INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: "Dostawa wkładów do drukarek atramentowych, tonerów do drukarek laserowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, farb do risograph-u oraz taśm barwiących do drukarek igłowych do Urzędu Gminy Zgierz w roku 2013" Ogłoszenie o przetargu o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Informacja o unieważnieniu przetargu. Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Urzędu Gminy Zgierz". Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla obrębu wiejskiego Astachowice i obrębu wiejskiego Bądków (Uzdrowisko "Rogóźno"). Informacja o wyborze oferty. Informacja o wyborze oferty Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej w Skotnikach”. Informacja o wyborze oferty. Ogłoszenie o przetargu na "Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zgierz, odśnieżarki oraz samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu p.poż w 2014r.” Informacja o wyborze oferty. OGŁOSZENIE przetargu na "Dostawa wkładów do drukarek atramentowych, tonerów do drukarek laserowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, farb do risograph-u oraz taśm barwiących do drukarek igłowych do Urzędu Gminy Zgierz w roku 2014" Informacja o wyborze oferty. Strona 1 z 2 >>
Przetargi Menu: