GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
2011.09.01 Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14 000 Euro

Zgierz, 01.09.2011 r.


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 000 EURO

Nazwa zadania: Zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Warszawy dla 28 uczestników projektu pn. ”Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz Zapytanie cenowe (w formacie pdf)

ZAMAWIAJACY
Kierownik GOPS
(-) Małgorzata Bibel

Zgierz, 01.09.2011 r.

Gmina Menu: