GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Aktualności Harmonogram bezpłatnych porad psychologicznych dla mieszkańców gminy Zgierz w II kwartale 2016 r. Program "Rodzina 500+" w gminie Zgierz Harmonogram bezpłatnych porad psychologicznych dla mieszkańców gminy Zgierz w lutym i marcu 2016 r. (aktualizacja z 09.02.2016) Unieważnienie postępowania na świadczenie porad psychologicznych, terapii indywidualnej i rodzinnej dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie, w okresie od 14 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Zaproszenie do składania ofert na świadczenie porad psychologicznych, terapii indywidualnej i rodzinnej dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie, w okresie od 14 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Harmonogram bezpłatnych porad psychologicznych dla mieszkańców gminy Zgierz w IV kwartale 2015 r. 2015.10.12 - Ogłoszenie o naborze partnerów do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Informacja GOPS w sprawie świadczeń rodzinnych i stypendiów szkolnych Harmonogram bezpłatnych porad psychologicznych dla mieszkańców gminy Zgierz w III kwartale 2015 r. Harmonogram bezpłatnych porad psychologicznych dla mieszkańców Gminy Zgierz - I kwartał 2015 r. 2015.01.07 Zaproszenie do składania ofert na zadanie: „Świadczenie porad psychologicznych, terapia indywidualna i rodzinna dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie w podanych pięciu miejscowościach i w godzinach możliwych do realizacji usług dla mieszkańców Gminy Zgierz” 2014.12.04 - ZAPROSZENIE do składania ofert na zadanie: Dostawa i realizacja voucherów na usługi fryzjerskie i kosmetyczne dla 35 uczestników projektu ”Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2014.10.27 Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Przeprowadzenie dwóch spotkań prelekcyjnych Harmonogram bezpłatnych porad psychologicznych dla mieszkańców Gminy Zgierz (październik, listopad, grudzień2014) Zasady przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2014/2015 (od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.) Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z cateringiem dla 20 uczestników projektu z terenu Gminy Zgierz w miesiącach lipiec - sierpień 2014 r. Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro - 2014 2014.05.15 Zaproszenie do składania ofert - catering 2014.05.15 Zaproszenie do składania ofert - psycholog, doradca zawodowy, terapeuta ds. uzależnień, prawnik Harmonogram bezpłatnych porad psychologicznych dla mieszkańców Gminy Zgierz (kwiecień, maj, czerwiec 2014) Harmonogram bezpłatnych porad psychologicznych dla mieszkańców Gminy Zgierz (luty, marzec 2014) 2013.12.06 Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14 000 Euro 2013.12.06 Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14 000 Euro Harmonogram bezpłatnych porad psychologicznych dla mieszkańców gminy Zgierz - IV kw. 2013 r. Zapytanie cenowe do zadania: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z cateringiem dla 14 uczestników projektu pn.”Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” Strona 1 z 3 >>
Gmina Menu: