GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Wieloletni Plan Inwestycyjny 2007-2013

Pobierz Wieloletni Plan Inwestycyjny 2007-2013 (plik pdf)

Zmiany do WPI wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Zgierz Nr XXV/219/2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku:
- pobierz pierwszą zmianę (plik pdf);
- pobierz drugą zmianę (plik.pdf).

Gmina Menu: