GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Herb i flaga Gminy Zgierz

     Gmina Zgierz posiada herb od 1996 roku, kiedy to Rada Gminy Zgierz specjalną uchwałą w dniu 27 marca przyjęła herb i barwy Gminy. Herb i flaga stały się znakami identyfikującymi samorząd i społeczność lokalną ze wspólnym miejscem zamieszkania. Inspiracją dla herbu Gminy Zgierz była osoba zakonnika, błogosławionego Rafała Chylińskiego, który większość swego życia spędził na terenach przenikających dzisiejszą gminę Zgierz. Herb Gminy Zgierz nawiązuje bezpośrednio do herbu rodowego Bończa rodziny błogosławionego Rafała Chylińskiego. W opisie herbu Gminy czytamy: „W polu błękitnym pod trzema gwiazdami sześciopromiennymi złotymi jednorożec srebrny z grzywą, rogiem i kopytami złotymi, wyskakujący zza takiegoż konara dębowego o trzech liściach i dwóch żołędziach”. Wariant ten nawiązuje bezpośrednio do herbu rodowego Bończa: „w polu błękitnym jednorożec wspięty srebrny”.

     Jednorożec w heraldyce jest symbolem siły rycerskiej. W sztuce wczesnego średniowiecza był symbolem Chrystusa, Jego krzyża lub jakiejś cnoty. Ogólna symbolika gwiazd jest wyrazem idei boskiej, a także mądrości, duchowego przewodnika, szczęścia, sukcesu, nadziei, losu, wolności.
 


     Flaga Gminy Zgierz nawiązuje do barw herbu. Jest trójstrefowa biało–błękitno–złota, składa się z trzech równoległych pasów jednakowej szerokości.

Poszczególne kolory mają następujące znaczenie: 
  • Złoto – szlachetność, życzliwość, otucha, wzniosłości umysłu, wiara, cnota, inteligencja, wielkoduszność, godność, szacunek.
  • Srebro (biel) – pokora, uczciwość, czystość, niepokalaność, mądrość, radość, sprawiedliwość, szczerość.
  • Błękit – piękno, wzniosłość, pochwała, czystość, lojalność, dobra sława, rzetelność. 

     Projekt herbu Gminy Zgierz wykonany został z zachowaniem wszelkich zasad sztuki heraldycznej i stanowi oryginalne dzieło w skali całego kraju.

Gmina Menu: