GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Ogłoszenia o przetargach poniżej 30 tys. Euro Informacja o unieważnieniu przetargu pisemnego.
2016-02-11 13:50
Ogłoszenie o przetargu pisemnym
2016-01-26 15:49
Unieważnienie postępowania na świadczenie porad psychologicznych, terapii indywidualnej i rodzinnej dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie, w okresie od 14 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2016-01-12 16:59
Zapytanie ofertowe w sprawie druku gazety samorządowej "Na Ziemi Zgierskiej"
2016-01-05 14:40
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie porad psychologicznych, terapii indywidualnej i rodzinnej dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie, w okresie od 14 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2015-12-31 14:40
Inwormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w okresie od 01.10.2015 r. do 31.01.2017 r.
2015-09-28 12:37
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w okresie od 01.10.2015 r. do 31.01.2017 r.
2015-08-25 16:30
Informacja o wyborze oferty.
2015-07-27 09:13
Ogłoszenie o przetargu pisemnym.
2015-07-13 15:40
Ogłoszenie o wyborze oferty.
2015-06-03 10:08
Ogłoszenie o przetargu pisemnym.
2015-05-18 15:14
Informacja o wyborze oferty.
2015-04-27 09:15
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym przy boisku w Rosanowie – Część II zaplecze sportowe.
2015-04-16 15:39
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na organizacje siłowni zewnętrznych.
2015-04-16 09:26
Informacja o unieważnieniu przetargu.
2015-03-25 15:56
Zapytanie ofertowe w sprawie druku gazety samorządowej "Na Ziemi Zgierskiej"
2015-03-17 13:31
Ogłoszenie o przetargu.
2015-03-11 14:54
Zapytanie ofertowe 1/2015 w sprawie realizacji projektu "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Zgierz"
2015-03-10 10:52
Informacja o wyborze oferty na: "Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zgierz, odśnieżarki oraz samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu p.poż w 2015 r.”
2015-01-07 13:26
Informacja o wyborze oferty na: "Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z terenów publicznych należących do gminy Zgierz oraz opróżnianie koszy ulicznych zamontowanych na terenie gminy Zgierz"
2014-12-29 15:21
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert "Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zgierz, odśnieżarki oraz samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu p.poż w 2015 r.”
2014-12-29 14:04
Ogłoszenie o przetargu na "Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Gminy Zgierz, odśnieżarki oraz samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu p.poż w 2015 r.”
2014-12-23 08:06
OGŁOSZENIE przetargu na "Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z terenów publicznych należących do gminy Zgierz oraz opróżnianie koszy ulicznych zamontowanych na terenie gminy Zgierz"
2014-12-19 11:10
Informacja o wyborze oferty na realizację zadania „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Zgierz”
2014-11-03 10:25
Zaproszenie do złożenia oferty na budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Zgierz
2014-10-22 10:07
Strona 1 z 2 >>
Przetargi Menu: