GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Analiza możliwości wykorzystania zasobów wód geotermalnych i powierzchniowych oraz borowin w okolicy miejscowości Rogóźno dla potrzeb rozwoju turystyki, rekreacji i lecznictwa
Gmina Menu: