GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Pełne dane teleadresowe Urzędu Gminy Zgierz
Wójt Gminy – Barbara Kaczmarek
(budynek B, I piętro, pokój nr 8 (wejście przez Sekretariat - pokój nr 9)
Przyjmuje interesantów: we wtorki w godz. 10.00 - 17.00
tel.: 42 716-25-15, wew. 109
 
Z-ca Wójta Gminy – Wiesław Olender
(budynek B, I piętro, pokój nr 10 (wejście przez Sekretariat - pokój nr 9)
Przyjmuje interesantów: we wtorki w godz. 10.00 - 16.00
tel.: 42 716-25-15, wew. 109
 
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz – Marek Telenda
(budynek B, II piętro, pokój nr 15)
Pełni dyżury: w czwartki w godz. 15.00 -16.00
tel.: 42 716-25-15, wew. 116
 
Sekretariat Urzędu – Aneta Taradaj
(budynek B, I piętro, pokój nr 9)
tel.: 42 716-25-15, wew. 109
 
Sekretarz Gminy – Mirosława Maciak
(budynek B, parter, pokój nr 6)
tel.: 42 716-25-15, wew. 106
 
Skarbnik Gminy – Ewa Kubiak
(budynek A, I piętro, pokój nr 27a)
tel.: 42 716-25-15, wew. 237
 
Biuro Obsługi Klienta
Biuro udziela informacji, przyjmuje wnioski oraz wydaje dokumenty z zakresu:
(budynek A, parter)
Stanowisko nr 1
urbanistyki, infrastruktury technicznej, gospodarki nieruchomościami
Danuta Szadkowska
tel.: (42) 714-28-31
Stanowiska 3 i 4
wpisów do CEIDG, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, edukacji, dodatków mieszkaniowych, spraw lokalowych, zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, posiadanych gruntów, umorzeń podatków, zamówień publicznych, udostępniania informacji publicznej
Anna Stolarska
tel.: 42 714-28-33
Marzena Kupis-Knyszka
tel.: 42 714-28-34
Kancelaria
Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Agnieszka Ciesielska
tel.: 42 714 28 35
Centrala telefoniczna
Elżbieta Skorupka
tel.: 42 716-25-15
 
Biuro Obsługi Rady
(budynek B, II piętro, pokój nr 16)
Monika Jabłońska, Dorota Korycka
tel.: 42 716-25-15, wew. 116
 
Referat Samorządowo-Administracyjny
(budynek A, II piętro, pokój nr 32)
Kierownik: Agnieszka Chmieleska
tel.: 42 716-25-15, wew. 232
* Ewidencja ludności, dowody osobiste
(budynek A, I piętro, pokój nr 26)
Dorota Nawrocka, Ewa Rzeźniczak
42 716 25 15, wew. 226
* Informatyka:
(budynek A, II piętro, pokój nr 33)
Artur Michalski
tel. 42 716-25-15, wew. 233
 
Referat Infrastruktury Technicznej
(budynek A, I piętro)
Kierownik: Ewa Lewińska (pok. 24)
tel.: 42 716-25-15, wew. 224,
Mirosława Gorzak (pok. 22)
tel.: 42 716-25-15, wew. 222,
Krzysztof Dziadowicz (pok. 23)
tel.: 42 716-25-15, wew. 223
 
Zespół ds. Zamówień Publicznych i OSP
(budynek A, II piętro, pokój 29)
tel.: 42 716-25-15, wew. 229
Katarzyna Cieślak
Sylwia Kapuścińska
 
Zespół ds. Geodezji i Nieruchomości
(budynek B, parter, pokój nr 7)
Bogdan Wójcikowski
tel.: 42 716-25-15, wew. 107, 127
 
Referat Urbanistyki
(budynek B, parter, pokój nr 3)
Kierownik: Adam Kliszewski
tel.: 42 716-25-15, wew. 103, 104
 
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(budynek B, parter, pokój nr 1)
Kierownik : Małgorzata Godlewska
Katarzyna Ambrożkiewicz
tel.: 42 716-25-15, wew. 101
* Gospodarka Odpadami
(budynek B, parter, pok. 2)
Monika Adamczewska
tel.: 42 716 25 15, wew. 212
Iwona Marzec
tel.: 42 716 25 15, wew. 102
 
Referat Edukacji i Spraw Społecznych
(budynek A, II piętro, pok. nr 30)
Kierownik: Bożena Frank
tel.: 42 716-25-15, wew. 240
Anna Kubiak, Dominika Stolarska
tel.: 42 716-25-15, wew. 230
 
Zespół ds. Promocji
(budynek B, I piętro, pokój nr 13)
tel.: 42 716-25-15, wew. 113
* Redakcja miesięcznika „Na Ziemi Zgierskiej”
Redaktor naczelny: Mariusz Świątczak
Magdalena Tworska
 
Zespół ds. Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
(budynek A, II piętro, pokoje o numerach 31)
Agnieszka Filipczak
tel.: 42 716-25-15, wew. 241
Jadwiga Afiniec
tel.: 42 716-25-15, wew. 242
Maciej Wrzesiński
tel.: 42 716-25-15, wew. 244
Zespół ds. Kadr, Płac i BHP
(budynek A, II piętro, pokój nr 35)
Barbara Majchrzak, Anna Lewandowska
tel.: 42 716-25-15, wew. 235
 
Referat Finansowy
(budynek A, I piętro, pokój nr 27)
Kierownik: Agnieszka Biadała
tel.: 42 716-25-15, wew. 227
Krystyna Matuszewska
* Wymiar Podatków
(budynek B, I piętro, pokój nr 12)
Janina Wrońska, Teresa Rzepecka, Magdalena Pietrzak-Krystek
tel.: 42 716-25-15, wew. 112
* Księgowość Podatkowa
(budynek B, I piętro, pokój nr 21)
Barbara Miazek, Dorota Gorąca
tel.: 42 716-25-15, wew. 221
* Egzekucja Podatków
(budynek A, parter, pokój nr 25)
Magdalena Bartczak
tel.: 42 716-25-15, wew. 255
* Księgowość Budżetowa
(budynek A, I piętro, pokój nr 25)
Zofia Słowińska, Magdalena Domańska
tel.: 42 716-25-15, wew. 255
Grażyna Sęk, Joanna Zych
tel.: 42 716-25-15, wew. 225
 
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych i OC
(budynek A, II piętro, pokój nr 36)
Ryszard Tobera
tel.: 42 716-25-15, wew. 236
 
Adwokat
(budynek B, parter, pokój nr 114)
tel.: 42 716-25-15, wew. 114
 
Bank Spółdzielczy w Zgierzu - Punkt Obsługi Bankowej Nr 3
(budynek A - BOK)
Urząd Menu: