GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
2014.12.04 - ZAPROSZENIE do składania ofert na zadanie: Dostawa i realizacja voucherów na usługi fryzjerskie i kosmetyczne dla 35 uczestników projektu ”Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Gmina Menu: