GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Ogłoszenie o wszczęciu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Wykonanie remontu dachu oraz elewacji północnej i zachodniej budynku A Urzędu Gminy Zgierz" Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: "Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wola Rogozińska - Besiekierz Nawojowy" Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: "Przebudowa drogi Jedlicze B ul. Letniskowa" Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Wykonanie remontu dachu oraz elewacji północnej i zachodniej budynku A Urzędu Gminy Zgierz" Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: "Przebudowa drogi Jedlicze B ul. Letniskowa" Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: "Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wola Rogozińska - Besiekierz Nawojowy" Ogłoszenie o wszczęciu postępowania "Budowa studni Nr 4 w Rosanowie" Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emilia ul. Telefoniczna" Ogłoszenie o wszczęciu postępowania "Wykonanie remontu dachu oraz elewacji północnej i zachodniej budynku A Urzędu Gminy Zgierz" Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kębliny ul. Włościańska" Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: "Remont drogi Ustronie ul. Stara Droga"
Przetargi Menu: