GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Trochę historii Gminy Zgierz

     Współczesny rozwój Gminy ściśle związany jest z jej bogatą historią. Na terenie Gminy istnieją świadectwa ciągłości osadnictwa począwszy od epoki kamiennej. Znanych jest przeszło 200 stanowisk archeologicznych z epoki paleolitu, brązu, żelaza a także z czasów Imperium Rzymskiego.

     Wśród ważniejszych ośrodków osadnictwa na terenie Gminy należy wymienić liczące 650 lat Gieczno, które w XVI wieku na krótko otrzymało prawa miejskie oraz Szczawin jedną z najstarszych wsi, o bogatej udokumentowanej historii. Miejscowość ta jest odnotowana po raz pierwszy w źródłach pisanych w 1339 roku. Szczawin należał do dóbr monarszych i jako królewszczyzna nadawany był przez władców Polski. Pierwsze obiekty sakralne, to powstałe w XVIII wieku zabytkowe kościoły w Białej i Giecznie. 

     Prawie cały teren obecnej Gminy wchodził w skład Ziemi Łęczyckiej. Dominowała tu drobnowioskowa własność szlachecka z nielicznymi królewszczyznami. Na południowym krańcu Gminy ponadlokalnym ośrodkiem był Zgierz. Z nim należy łączyć powstanie najstarszych wsi służebnych; Skotnik i wchodzących obecnie w skład Łodzi Łagiewnik. 

     Na przełomie XVIII i XIX wieku po II rozbiorze utworzono powiat zgierski – prawie cały teren dzisiejszej Gminy (za wyjątkiem części południowo – wschodniej) znalazł się w obrębie powiatu. Siedzibą powiatu był wówczas Piątek. Wschodnia granica powiatu przebiegała mniej więcej po linii – Besiekierz, Kębliny, Dąbrówka Strumiany, Skotniki. Powiat Zgierski przetrwał do okresu powstania styczniowego. W roku 1866 został zlikwidowany za aktywny udział mieszkańców miasta i gminy w powstaniu. Po zniesieniu powiatu część dzisiejszej Gminy znalazła się w powiecie łęczyckim, część w brzezińskim, a część w łódzkim.

     II wojna światowa nie ominęła Gminy Zgierz. To w Dzierżąznej hitlerowcy zlokalizowali filię dla dziewcząt obozu koncentracyjnego dla dzieci w Łodzi. O licznych ofiarach II wojny światowej świadczą mogiły poległych na cmentarzu w lesie Lućmierskim. 

     Teren dzisiejszej Gminy przechodził różne koleje. W latach 50 XX w. zlikwidowano stare gminy i utworzono gromady, by w 1975 roku połączyć wiele gromad z różnych powiatów w jedną Gminę Zgierz. W 1999 roku gmina weszła w skład utworzonego powiatu zgierskiego. 

     Wszystkich zainteresowanych historią Gminy Zgierz zapraszamy do zapoznania się z książka pt. „Korzenie Gminy” 2004 autorstwa Macieja Wierzbowskiego, wydaną przez Urząd Gminy Zgierz.

Gmina Menu: