GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Skarbnik Gminy EWA KUBIAK

Skarbnik Gminy ma swoją siedzibę w budynku "A" Urzędu Gminy Zgierz, pokój nr 27.
 

Tel. (42) 716-25-15 wew. 237
E-mail: skarbnik@gmina.zgierz.pl
 

Urząd Menu: