GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Świadczenia rodzinne

Wypłaty świadczeń rodzinnych na terenie gminy Zgierz realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Urzędzie Gminy Zgierz - I piętro, pok. 28, w godz. 8.00 - 16.00.

 

Świadczenia rodzinne (2010.09.28) 

Zmiana w zasadach przyznawania świadczeń z tytułu urodzenia dziecka  (2011.02.21)

Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym (2011.10.11)

Świadczenia rodzinne - wnioski na nowy okres zasiłkowy (2011.10.11)

Świadczenia rodzinne - komunikat z 2012.02.10

Zmiany w świadczeniach rodzinnych (2012.11.30)

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (2013.01.15)
 

 

Gmina Menu: