GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Urzędy i instytucje - dane teleadresowe

ADMINISTRACJA

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
(42) 664-10-00
(42) 664-10-01
www.uw.lodz.pl
www.lodzkie.eu

Urząd Marszałkowski w Łodzi
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
(42) 663-30-01
(Marszałek Sejmiku)
(42) 663-30-02
(Marszałek Sejmiku)
www.lodzkie.pl
info@lodzkie.pl

Starostwo Powiatowe w Zgierzu
ul. Sadowa 6a
95-100 Zgierz
(42) 719-01-80
(42) 719-08-16
www.powiat.zgierz.pl
starostwo@powiat.zgierz.pl

Urząd Miasta Zgierza
pl. Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz
(42) 716-28-54
(42) 714-31-14
www.umz.zgierz.pl
www.miasto.zgierz.pl
e-urzad@umz.zgierz.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Zgierzu
ul. 1-go Maja 5
95-100 Zgierz
(42) 716-32-30
(42) 716-39-75
(42) 716-35-71
usc@umz.zgierz.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
ul. Barona 10
95-100 Zgierz
(42) 716-49-41
(42) 716-67-82
(42) 717-41-60
www.pupzgierz.pl
lozg@praca.gov.pl
sekretariat@pupzgierz.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu
ul. Sadowa 6a
95-100 Zgierz
(42) 719-08-14
(42) 719-08-14
pinb@powiat.zgierz.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu
ul. A. Struga 23
95-100 Zgierz
(42) 714-03-67
(42) 714-03-41
zgierz.piw@wetgiw.gov.pl


INSPEKCJA SANITARNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
(42) 639-51-10
(42) 639-51-21
www.wfosigw.lodz.pl
fundusz@wfosigw.lodz.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Wodna 40
90-046 Łódź
(42) 253-62-00
(42) 253 62 19
www.pis.lodz.pl
wsselodz@poczta.onet.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu
ul. A. Struga 23
95-100 Zgierz
(42) 714-03-30
(Sekretariat)
601 260 229
(interwencje)
(42) 714 02 66
www.zgierz.pis.lodz.pl
zgierz@pis.lodz.pl


OCHRONA ZDROWIA

Narodowy Fundusz Zdrowia – Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi
ul. S. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
(42) 275-40-30
www.nfz-lodz.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
ul. Parzęczewska 35
95-100 Zgierz
(42) 714-45-00
(centrala)
(42) 714-42-61
(sekretariat)
(42) 716-42-14
www.wss.zgierz.pl

PRZYCHODNIE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Biała"
ul. Kościelna 1
95-001 Biała
(42) 717-84-78

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Małgorzaty Kotkowskiej
ul. Ogrodowa 5
Dąbrówka Sowice
95-100 Zgierz
(42) 717-80-72

Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Giecznie
ul. Główna 43
Gieczno
95-001 Biała
(42) 717-83-68

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VIGOR" w Smardzewie
ul. Podleśna 1
95-002 Smardzew
(42) 716-93-95

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VIGOR" - filia w Grotnikach
ul. Brzozowa 23a
95-073 Grotniki
(42) 717-91-16

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VIGOR" - filia w Słowiku
ul. Gdańska 44
Słowik
95-100 Zgierz
(42) 717-03-49

Gabinety stomatologiczne

Gabinet Stomatologiczny w Białej
ul. Kościelna 1
95-001 Biała
502 117 085

Gabinet Stomatologiczny w Dąbrówce
ul. Ogrodowa 5
Dąbrówka Sowice
95-100 Zgierz
(42) 717-80-72

Gabinet Stomatologiczny w Giecznie
ul. Główna 43
Gieczno
95-001 Biała
(42) 717-82-64
0 606 895 101

Gabinet Stomatologiczny w Grotnikach
ul. Brzozowa 23a
95-073 Grotniki
(42) 717-94-16

Gabinet Stomatologiczny w Słowiku
ul. Gdańska 44
Słowik
95-100 Zgierz
601 393 827

Gabinet Stomatologiczny w Smardzewie
ul. Podleśna 1
95-002 Smardzew
(42) 716-93-95

APTEKI
Apteka w Białej
ul. Kościelna 1
95-001 Biała
(42) 717-84-26

Apteka w Giecznie
ul. Główna 43
Gieczno
95-001 Biała
(42) 717-83-22

Punkt Apteczny "Nad Lindą" w Grotnikach
ul. Brzozowa 23a
95-073 Grotniki
(42) 717-88-71

Apteka "Leśna" w Smardzewie
ul. Podleśna 4
95-002 Smardzew
(42) 716-97-79


POCZTA

Centrum Poczty Oddział Regionalny w Łodzi
al. T. Kościuszki 5/7
90-940 Łódź
(42) 632-41-95
(42) 633-55-11
www.poczta-polska.pl

Urząd Pocztowy w Białej
ul. Zgierska 1
95-001 Biała
(42) 717-84-94

Urząd Pocztowy w Grotnikach
ul. Ozorkowska 6
95-073 Grotniki
(42) 717-91-91
(42) 717-97-02

Urząd Pocztowy w Smardzewie
ul. Podleśna 22
95-002 Smardzew
(42) 716-93-93


UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Zgierzu (sprawy emerytalne)
ul. Długa 43
95-100 Zgierz
(42) 716-65-15
(42) 716-40-84
www.zus.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Zgierzu (sprawy dochodowe i zasiłkowe)
ul. Chopina 5
95-100 Zgierz
(42) 714-17-00
(42) 717-12-89
www.zus.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówka Terenowa w Zgierzu
ul. Długa 21
95-100 Zgierz
(42) 716-37-85
(42) 716-24-32
www.krus.gov.pl
zgierz@krus.gov.pl


LEŚNICTWO

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
ul. Matejki 16
91-402 Łódź
(42) 631-79-00
(42) 678-10-24
(42) 631-79-82
www.lodz.lasy.gov.pl
rdlp@lodz.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Grotniki z/s w Zgierzu
ul. Ogrodnicza 6/8
95-100 Zgierz
(42) 716-42-59
(42) 716-39-63
www.lodz.lasy.gov.pl/web/grotniki
grotniki@lodz.lasy.gov.pl


ROLNICTWO

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Aleksandrowie Łódzkim
ul. P. Ściegiennego 4
95-070 Aleksandrów Łódzki
(42) 712-06-19
(42) 712-21-05
www.arimr.gov.pl
bp098@arimr.gov.pl

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
(42) 632-70-21
(42) 632-70-31
www.izbarolnicza.lodz.pl
info@izbarolnicza.lodz.pl

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
ul. Nowości 32
95-011 Bratoszewice
(42) 719-89-28
(42) 719-60-67
(42) 719-66-99
www.lodr-bratoszewice.pl
sekretariat@lodr-bratoszewice.pl

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach – Rejon Zgierz
ul. Podgórna 4
95-100 Zgierz
(42) 716-39-62
(42) 716-39-62
www.lodr-bratoszewice.pl
zgierz@lodr-bratoszewice.pl


INSTYTUCJE KONTROLNE I OBYWATELSKIE

Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi
ul. ks. S. Brzózki 24
91-315 Łódź
(42) 654-11-31
(42) 654-13-86
www.uks.lodz.pl
uks.lodz@ld.mofnet.gov.pl

Izba Skarbowa w Łodzi
al. T. Kościuszki 83
90-436 Łódź
(42) 254-70-00
(42) 254-71-01
www.izbaskarbowa.lodz.pl
is1001@ld.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Zgierzu
ul. ks. J. Popiełuszki 8
95-100 Zgierz
(42) 270-10-00
(42) 270-10-01
www.uszgierz.pl
us.zgierz@ld.mofnet.gov.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
al. T. Kościuszki 123
90-441 Łódź (42) 636-23-13
Zgłaszanie wypadków przy pracy:
(42) 635-12-34
(w godz. pracy OIP)
605 285 929
605 273 575
(całą dobę)
(42) 636-85-13
www.lodz.oip.pl
kancelaria@lodz.oip.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
ul. L. Zamenhofa 10
90-431 Łódź
(42) 636-68-96
(42) 636-69-11
(42) 636-74-24
www.lodz.rio.gov.pl
lodz@rio.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Delegatura w Łodzi
ul. Piotrkowska 120
90-006 Łódź
(42) 636-36-89
(42) 637-51-51
(42) 636-07-12
www.uokik.gov.pl
lodz@uokik.gov.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zgierzu
ul. Długa 49
95-100 Zgierz
(42) 719-09-08
www.powiat.zgierz.pl
przk@powiat.zgierz.pl

Izba Celna w Łodzi
ul. Lodowa 97
93-232 Łódź
(42) 638-82-22
(42) 638 83 50
www.lodz.ic.gov.pl
sekretariat@lod.mofnet.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
(22) 551-77-00
Przyjęcia interesantów:
(22) 551-77-60
(22) 551-78-11
(22) 827-64-53
www.rpo.gov.pl
rzecznik@rpo.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Łodzi
ul. J. Kilińskiego 210
90-980 Łódź
(42) 683-11-53
(42) 683-11-29
www.nik.gov.pl
llo@nik.gov.pl


OCHRONA PAMIĘCI NARODOWEJ I MARTYROLOGII

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Łodzi
ul. E. Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź
(42) 616-27-45
(42) 616-27-48
www.ipn.gov.pl
oddzial.lodz@ipn.gov.pl

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi
ul. Piotrkowska 149
90-440 Łódź
(42) 637-70-79
(42) 637-70-79 wew. 32
www.ipn.gov.pl

Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi
ul. S. Żeromskiego 87
90-502 Łódź
(42) 664-20-37
(42) 664-20-38
(42) 664-20-37
www.uw.lodz.pl


SŁUŻBY MUNDUROWE

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Delegatura w Łodzi
ul. Północna 38/40
91-425 Łódź
(42) 632-92-10
(42) 635-05-50
(oficer dyżurny)
www.abw.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
(42) 665-19-00
(42) 665-28-65
(42) 665-21-67
(42) 665-21-68
www.lodzka.policja.gov.pl
sekretariat@lodzka.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
ul. Długa 58/60
95-100 Zgierz
(42) 714-22-00
(42) 714-22-01
(oficer dyżurny)
(42) 714-22-13
(sekretariat)
(42) 717-1740
www.policja.zgierz.pl
kpp@policja.zgierz.pl

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
ul. Wólczańska 111/113
90-521 Łódź
(42) 631-52-00
(42) 631-51-08
www.straz.lodz.pl
sekretariat@straz.lodz.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu
ul. Łąkowa 6/8
95-100 Zgierz
(42) 714-55-70
(42) 714-55-71
(42) 714-55-72
(42) 714-55-73
(42) 714-55-83
kppsp22@straż.lodz.pl

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi
ul. Łagiewnicka 54/56
91-463 Łódź
(42) 639-80-68
(42) 639-80-69
(42) 639-81-02
www.witd.lodz.pl
sekretariat@itd.lodz.pl

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
ul. 6 Sierpnia 104
90-646 Łódź
skr. pocz. 9646
(42) 636-75-27
(42) 750-44-00
(42) 750-43-74
www.wszwlodz.sow.mil.pl
wszwlodz@sow.mil.pl


WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

SĄDY

Sąd Apelacyjny w Łodzi
pl. H. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
(42) 677-89-00
(42) 677-88-95
www.lodz.sa.gov.pl
administracja@lodz.sa.gov.pl

Sąd Okręgowy w Łodzi
pl. H. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
(42) 677-89-00
(42) 677-89-91
www.lodz.so.gov.pl

Sąd Rejonowy w Zgierzu
ul. Długa 43a
95-100 Zgierz
(42) 716-39-11
(42) 717-40-97
www.zgierz.sr.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
ul. Piotrkowska 135
90-434 Łódź
(42) 635-00-00
(42) 635-00-01
(42) 635-00-02
www.lodz.wsa.gov.pl
wydzialinformacji@lodz.wsa.gov.pl

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie
ul. Nowowiejska 26 b
02-010 Warszawa
(22) 687-40-70
(22) 687-42-08


PROKURATURY

Prokuratura Apelacyjna w Łodzi
ul. Piotrkowska 151
90-440 Łódź
(42) 664-92-00
(42) 664-92-55
www.lodz.pa.gov.pl
prokuratura@lodz.pa.gov.pl

Prokuratura Okręgowa w Łodzi
ul. J. Kilińskiego 152
90-322 Łódź
(42) 676-86-24
(42) 676-86-25
www.lodz.po.gov.pl
prokuratura@lodz.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Zgierzu
ul. Łódzka 20
95-100 Zgierz
(42) 716-16-76
(42) 716-06-39
pr.zgierz@lodz.po.gov.pl

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi
ul. Legionów 83
91-072 Łódź
(42) 632-21-54
(42) 635-26-56


KOMORNICY

Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu
pl. Jana Pawła II 3
95-100 Zgierz
(42) 716-36-57
www.izba.lodzka.komornik.pl
www.komornik.pl
zgierz1@komornik.pl

Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu
ul. ks. J. Popiełuszki 3a
95-100 Zgierz
(42) 716-10-39
(42) 716-10-39
www.izba.lodzka.komornik.pl
www.komornik.pl
zgierz2@komornik.pl


TRANSPORT

Polskie Koleje Państwowe – Łódzki Zakład Przewozów Regionalnych w Łodzi
INFORMACJA KOLEJOWA
ul. J. Tuwima 28
90-002 Łódź
(42) 205-56-41
0 22-94-36 (z kraju)
+48 (22) 511-60-03 (z zagranicy)
(42) 205-51-10
www.pr.pkp.pl
pr.lodz@pr.pkp.pl
www.pkp.pl
infokraj@intercity.pl
infoeuropa@intercity.pl

Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o. w Łodzi
ul. Zgierska 256
91-364 Łódź
(42) 658-91-88
(42) 658-90-97
www.mkt-lodz.pl
mkt@mkt-lodz.pl

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu
pl. J. Kilińskiego 7
95-100 Zgierz
(42) 716-21-49
(42) 716-96-29
www.muk.zgierz.pl
biuro:
biuro@muk.zgierz.pl
rozkłady jazdy:
rozklady@muk.zgierz.pl
skargi i wnioski:
skargi@muk.zgierz.pl


ENERGETYKA

Łódzki Zakład Energetyczny
Biuro Obsługi Klienta w Zgierzu
 ul. Wschodnia 1/3
95-100 Zgierz
(42) 675-30-00 (Telefoniczne Centrum Zgloszeniowe)
www.lze.lodz.pl
info@lze.lodz.pl
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
www.ebok.lze.lodz.pl

Telefony i linki Menu: