GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Zastępca Wójta WIESŁAW OLENDER

Zastępca wójta gminy ma swoją siedzibę w budynku B Urzędu Gminy Zgierz (wejście przez seketariat - pokój nr 9).
 
Przyjmuje interesantów:
we wtorki w godz. 10.00 - 16.00

Tel.
(42) 716-25-15 wew. 109 
E-mail : zastepca-wojta@gmina.zgierz.pl

Urząd Menu: