GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
2014.10.27 Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Przeprowadzenie dwóch spotkań prelekcyjnych

Zaproszenie do składania ofert do pobrania w formacie pdf - tutaj.

Formularz Oferty do pobrania w formacie pdf - tutaj.

Formularz Oświadczenia Wykonawcy do pobrania w formacie pdf - tutaj.

Gmina Menu: