GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Grupy Odnowy Wsi

Grupy Odnowy Wsi (GOW) w Gminie Zgierz powstały na przełomie 2007/2008 r.

Są to nieformalne grupy mieszkańców. Celem ich utworzenia była integracja i aktywizacja społeczności lokalnych oraz poprawa estetyki i atrakcyjności miejscowości Gminy Zgierz poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych i realizację różnych projektów.

Grupy Odnowy Wsi organizują m. in. imprezy integracyjne dla mieszkańców, akcje społeczne (np. Sprzątanie Świata) oraz ubiegają się o dofinansowanie swoich inicjatyw, np. w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Gminy Zgierz.

Poniżej przezentujemy skłądy działających w Gminie Zgierz Grup Odnowy Wsi, a wszystkich, którzy chcą zmienić i ulepszyć swoją miejscowość zachęcamy do tworzenia swoich GOW.


Grupa Odnowy Wsi Dąbrówka
Agnieszka Dębska – Lider
Małgorzata Dośpiał
Agnieszka Klimczak
Jerzy Kupis
Katarzyna Kuzio
Marcin Kuzio
Beata Mruk
Marek Pasternak
Sabina Śniecikowska


Grupa Odnowy Wsi Emilia
Halina Wilk – Lider
Robert Andrzejczak
Anna Błaszczyk
Aneta Filipiak
Tomasz Pabijańczyk
Piotr Steller
Bogumiła Wojdała
Robert Wojdała
Anna Woźniak


Grupa Odnowy Wsi Gieczno
Gabriela Skopiak – Lider
Zygmunt Biadała
Mirosław Burzyński
Irena Stolarska
Jan Trzmielak


Grupa Odnowy Wsi Grotniki
Janusz Kowiranda – Lider
Marek Bajerowski
Dominik Bartłomiejczyk
Aldona Nowosińska
Piotr Rżanek
Lechosław Wojcieszek


Grupa Odnowy Wsi Jedlicze A
Małgorzata Czaplińska – Lider
Anna Antczak
Barbara Ciszewska
Zbigniew Dratkowicz
Janina Podstawka
Barbara Rakszewska


Grupa Odnowy Wsi Lućmierz
Elżbieta Cichoszewska – Lider
Leszek Cichoszewski
Zofia Garus
Stanisława Lewińska
Jacek Lewiński
Barbara Marciniak
Tomasz Marciniak
Anna Mrozek
Krzysztof Mrozek
Maria Nawrot
Dorota Szulc


Grupa Odnowy Wsi Łagiewniki Nowe
Marek Kadłubowski – Lider
Marian Dobrysiak
Anna Kadłubowska
Ewa Siemońska
Halina Szymańska
Małgorzata Turska


Grupa Odnowy Wsi Swoboda
Mariusz Matusiak – Lider
Stanisław Bednarski
Ewa Bołdowska
Stanisław Bołdowski
Benedykt Bratus
Lucyna Gnatyna
Tadeusz Gnatyna
Beata Kmieć
Tomasz Kmieć
Zofia Palmowska
Marek Palmowski
Rafał Palmowski
Jadwiga Szaniawska
Dariusz Świątczak
Marta Świątczak
Andrzej Witczak
Magdalena Witczak
Marcin Witczak
Teodor Witczak
Zofia Witczak
Grzegorz Zych


Grupa Odnowy Wsi Ustronie
Janusz Chaber
– Lider
Paweł Błaszczyk
Zbigniew Draczyński
Zbigniew Kausa
Zuzanna Marchewa
Leszek Olczak
Bożena Stasiak

Gmina Menu: