GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Przyjmowanie skarg i wniosków

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez:

1) Wójta Gminy Zgierz:
     - we wtorki w godzinach: 10.00 - 16.00;

2) Sekretarza i pozostałych pracowników Urzędu Gminy Zgierz:
     - codziennie w godzinach pracy Urzędu;

3) Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz:
    
- w czwartki w godzinach: 15.00 - 16.00

Urząd Menu: