GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu: "Dowóz i odwóz dzieci do Zespołów Szkolno-Gimnazjalnych w Słowiku, Grotnikach i Szczawinie w roku szkolnym 2006/2007" Ogłoszenie o zamówieniu "Wykonanie remontu dachu oraz elewacji północnej i zachodniej budynku A Urzędu Gminy Zgierz" Ogłoszenie o zamówieniu "Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wola Rogozińska - Besiekierz Nawojowy" Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi Jedlicze B ul. Letniskowa" Ogłoszenie o zamówieniu "Wykonanie remontu dachu oraz elewacji północnej i zachodniej budynku A Urzędu Gminy Zgierz" Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi Jedlicze B ul. Letniskowa" Ogłoszenie o zamówieniu "Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wola Rogozińska - Besiekierz Nawojowy" Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa studni Nr 4 w Rosanowie" Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emilia ul. Telefoniczna" Ogłoszenie o zamówieniu "Wykonanie remontu dachu oraz elewacji północnej i zachodniej budynku A Urzędu Gminy Zgierz" Ogłoszenie o zamówieniu postępowania "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kębliny ul. Włościańska" Ogłoszenie o zamówieniu "Remont drogi Ustronie ul. Stara Droga"
Przetargi Menu: