GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Fundusz alimentacyjny

Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na terenie gminy Zgierz realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Urzędzie Gminy Zgierz - I piętro, pok. 28a, w godz. 8.00 - 16.00, tel. 42 716 25 15 w. 245.


Komunikat (2010.09.28) 

Zmiany w  funduszu alimentacyjnym (2012.11.30)

Gmina Menu: