GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie porad psychologicznych, terapii indywidualnej i rodzinnej dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie, w okresie od 14 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Gmina Menu: