GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Godziny pracy

URZĄD GMINY ZGIERZ
adres: 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4
tel.: (42) 716-25-15
fax: (42) 716-45-54
e-mail: ug@gmina.zgierz.pl
strona internetowa: www.gmina.zgierz.pl

Urząd pracuje w godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
  • wtorek: 8.00 - 17.00
  • piątek: 8.00 - 15.00
  •  

Wójt Gminy Zgierz - Barbara Kaczmarek przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków: we wtorki w godz. 10.00 - 17.00 (pokój nr 8, budynek B – I piętro, wejście przez Sekretariat – pokój nr 9, budynek B, I piętro).

Zastępca Wójta Gminy Zgierz - Wiesław Olender przyjmuje interesantów: we wtorki w godz. 10.00 - 16.00 (pokój nr 10, budynek B, I piętro, wejście przez Sekretariat – pokój nr 9, budynek B, I piętro).

 

Sekretarz Gminy Zgierz - Mirosława Maciak przyjmuje interesantów: codziennie w godzinach pracy Urzędu w ramach możliwości czasowych (pokój nr 6, budynek B, parter).

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz - Marek Telenda przyjmuje interesantów: w czwartki w godz.: 15.00 - 16.00 (pokój nr 15, budynek B, II piętro).

Kasa Banku Spółdzielczego jest czynna w godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 15.30
  • wtorek: 8.00 - 16.30
  • piątek: 8.00 - 14.30

Aktualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu podatków i opłat:


Urząd Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
88 8783 0004 0019 1506 2000 0002
Bank Spółdzielczy w Zgierzu

 

 

Skargi i wnioski wpływające do Urzędu Gminy Zgierz podlegają rejestracji w centralnym rejestrze skarg.
Rejestr skarg prowadzi pracownik Sekretariatu Wójta Gminy Zgierz.
Skargi i wnioski rozpatrują kierownicy Referatów Urzędu Gminy Zgierz w sprawach pozostających w zakresie merytorycznej właściwości danej komórki organizacyjnej.
Skargi i wnioski podlegające rozpatrzeniu przez Radę Gminy Zgierz przekazywane są do Biura Obsługi Rady.

Pierwsza strona Menu: