GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro - 2011

15 marca

marzec/kwiecień

29 kwietnia (1)

29 kwietnia (2)

czerwiec (1)

czerwiec (2)

czerwiec (3):W dniu 28 czerwca 2011 r. 9 osób, czyli II grupa uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu pn. „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki zakończyła pierwszy etap projektu.

 

Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia interpersonalnego.

Zajęcia w KIS miały na celu zdobycie wiedzy rozwijającej osobowość , zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, obsługi komputera i pracy z Internetem, a także integrację uczestników projektu.

 

Słodkim poczęstunkiem zakończyło się ostatnie spotkanie II grupy uczestników zajęć w Klubie Integracji Społecznej.

Następnym etapem projektu będą szkolenia zawodowe oraz indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym.

Koordynator Projektu
Małgorzata Bibel

 

lipiec/sierpień

wrzesień

listopad (Miesięcznik "Na Ziemi Zgierskiej", Nr 11 (225) listopad 2011, str. 11) 

grudzień

 

Gmina Menu: