GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
2013.12.06 Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14 000 Euro

Zgierz, 06.12.2013 r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 000 EURO

 

Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 34 kompletów pościeli (kora mieszana) wraz z prześcieradłem (bawełna) o wymiarach 160 x 200 w ramach projektu ”Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki .

Pobierz Zapytanie cenowe (w formacie pdf)

ZAMAWIAJACY
Kierownik GOPS
(-) Małgorzata Bibel

Zgierz 06.12.2013 r.
 

Gmina Menu: