GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z cateringiem dla 20 uczestników projektu z terenu Gminy Zgierz w miesiącach lipiec - sierpień 2014 r.
Gmina Menu: