GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Unieważnienie postępowania na świadczenie porad psychologicznych, terapii indywidualnej i rodzinnej dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie, w okresie od 14 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Łęczycka 4 ze względu na błąd w zaproszeniu do składania ofert z dnia 31.12.2015 r. na zadanie: „Świadczenie porad psychologicznych, terapia indywidualna i rodzinna dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie w podanych pięciu miejscowościach i w godzinach możliwych do realizacji usług dla mieszkańców Gminy Zgierz” w zakresie „KRYTERIA WYBORU OFERT” unieważnia zapytanie ofertowe.
Gmina Menu: