GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Gabinety stomatologiczne na terenie Gminy Zgierz

Gabinety świadczą usługi w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Gabinet Stomatologiczny w Białej
95-001 Biała, ul. Kościelna 1
tel. 502 117 085

Gabinet Stomatologiczny w Dąbrówce
Dąbrówka Sowice, ul. Ogrodowa 5, 95-100 Zgierz
tel. 42 717 80 72

Gabinet Stomatologiczny w Giecznie
Gieczno, ul. Główna 43, 95-001 Biała
tel. 42 717 82 64, 606 895 101

Gabinet Stomatologiczny w Grotnikach
95-073 Grotniki, ul. Brzozowa 23a
tel. 42 717 94 16

Gabinet Stomatologiczny w Słowiku
Słowik, ul. Gdańska 44, 95-100 Zgierz
tel. 601 393 827

Gabinet Stomatologiczny w Smardzewie
95-002 Smardzew, ul. Podleśna 1
tel. 42 716 93 95

Gmina Menu: