Trwa rekrutacja uczestników do kolejnej edycji projektu "Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro"


  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu informuje o trwającej rekrutacji uczestników do projektu pn “Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W 2012 r . do udziału w projekcie zakwalifikujemy 30 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, rolników z terenu gminy Zgierz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w przedziale wiekowym 18-60 lat bez względu na płeć, zamieszkałych na terenie gminy Zgierz .

W ramach projektu uczestnicy nabędą umiejętności interpersonalne, umiejętności w zakresie obsługi komputera, a także mają szansę zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych jak: obsługa kas fiskalnych, obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym, zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej wraz z kursem na prawem jazdy kat. B, szkolenie do podjęcia pracy jako pomoc kucharza lub innych szkoleń wybranych przez osoby zainteresowane, zapewniających podjęcie zatrudnienia.

W 2012 r. w ramach projektu możliwe jest również sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, zarówno osobom rozpoczynającym naukę jak i kontynuującym. W ramach tego instrumentu mogą być pokryte koszty czesnego, koszty przejazdów, zakwaterowanie, wyżywienie, pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w Punktach Pomocy Społecznej na terenie gminy Zgierz znajdujących się w NZOZ w Smardzewie, Słowiku, Grotnikach, Giecznie, Białej oraz w Klubie Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice ul. Ogrodowa 6 i złożyć wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie. Ostateczna kwalifikacja osób do projektu odbędzie się po zakończeniu rekrutacji.

Małgorzata Bibel
Koordynator Projektu

Data publikacji: 2012-02-10 11:17