GOPS prowadzi rekrutację uczestników do kolejnej edycji projektu "Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro"


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu informuje, iż 2 stycznia 2012 r. rozpoczęliśmy rekrutację uczestników do projektu pn “Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W 2012 r. do udziału w projekcie zakwalifikujemy 30 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, rolników z terenu gminy Zgierz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w przedziale wiekowym 18-60 lat bez względu na płeć, wyłącznie mieszkańców gminy Zgierz .

W ramach projektu uczestnicy będą mieli szansę zdobycia umiejętności interpersonalnych, obsługi komputera, a także zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w Punktach Pomocy Społecznej na terenie gminy Zgierz.

Koordynator Projektu
Małgorzata Bibel

Data publikacji: 2012-01-16 08:52