Podsumowano realizację projektu GOPS w 2012 r. Trwa nabór do kolejnej edycji projektu


19 grudnia 2012 r. odbyło się integracyjne spotkanie wigilijne uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu pn „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Integracyjne spotkanie wigilijne było połączone jednocześnie z podsumowaniem i zakończeniem realizacji projektu w 2012 r. Spośród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński, tłumacz języka migowego, pracownicy GOPS realizujący projekt, a także zaproszone osoby towarzyszące uczestnikom projektu.

Realizacja projektu cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców gminy. W 2012 r. do projektu przystąpiło 36 nowych uczestników oraz 2 osoby kontynuowały projekt z 2011 r. W 2012 r. 33 osoby zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe w tym: 9 osób ukończyło szkolenie zawodowe - działalność gospodarcza wraz z prawem jazdy kat. B, 7 osób ukończyło szkolenie zawodowe - pomoc kucharza, 6 osób szkolenie zawodowe - opiekun osób starszych, 6 osób szkolenie - obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 5 osób szkolenie zawodowe - obsługa kas fiskalnych. Dwóm uczestnikom projektu sfinansowano koszty nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

W czasie uroczystego zakończenia wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty ukończenia realizacji projektu.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczestnicy projektu, a także 14 ich dzieci otrzymało prezenty gwiazdkowe.

Po części oficjalnej dotyczącej zakończenia projektu, uczestnicy spotkania integrowali się przy wigilijnym stole.

Przejdź do galerii zdjęć tutaj

UWAGA!
Od 2 stycznia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął rekrutację do uczestnictwa w projekcie w 2013 roku. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w Punktach Pomocy Społecznej na terenie gminy Zgierz.

Małgorzata Bibel
Koordynator Projektu

Data publikacji: 2013-01-10 10:47