Rozpoczęły się intensywne szkolenia uczestników projektu GOPS


2 lipca 2012 r. rozpoczęły się intensywne szkolenia uczestników projektu „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu. Projekt  współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii


29 beneficjentów zostało podzielonych na dwie grupy. Głównym kryterium podziału na grupy był wiek uczestników. Pierwsza grupa (14 osób) rozpoczęła szkolenie z zakresu obsługi komputera i pracy z Internetem. Natomiast gruga (15 osób) - warsztaty z psychologiem z zakresu umiejętności interpersonalnych.

Oprócz zajęć warsztatowych w grupach, każdy z uczestników odbędzie również indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. 

Małgorzata Bibel
Koordynator projektu

Data publikacji: 2012-07-06 14:17