Trwają szkolenia uczestników projektu GOPS


Projekt pn „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jest już na półmetku. Trwają intensywne szkolenia zawodowe. Po wytężonej pracy na szkoleniach, uczestnicy projektu wezmą udział w wycieczce integracyjnej do Warszawy.

5 kobiet zdobyło już umiejętności obsługi kas fiskalnych. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskały zaświadczenie ukończenia szkolenia.

11 września 27 uczestniczek projektu uzyskało zaświadczenie ukończenia szkolenia zawodowego „pomoc kucharza”. - Dużo nauczyłyśmy się z zakresu gastronomii, przygotowywania przeróżnych potraw i sposobów ich podawania, dekoracji potraw i dekoracji stołu - mówią uczestniczki szkolenia.

12 września zostało zakończone szkolenie opiekun osoby starszej. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu.

 

14 września pięciu uczestników uzyskało uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Pozostali uczestnicy zdobywają jeszcze wiedzę z zakresu prawa drogowego, a po zapoznaniu się z przepisami kodeksu drogowego, kontynuują praktyczną naukę jazdy.

 

Małgorzata Bibel
Koordynator projektu

 

Data publikacji: 2012-09-17 09:18