Indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym w ramach projektu unijnego realizowanego przez GOPS


 

Projekt systemowy pn. „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu zgodnie z Działaniem 7.1.1, ma na celu rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz przygotowanie osób do powrotu na otwarty rynek pracy. Wszystkie działania w ramach projektu rozwijają osobowość uczestników, podwyższają kwalifikacje zawodowe, przygotowują indywidualnie do planowania ścieżki kariery zawodowej.

W czasie indywidualnych konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym uczestnicy projektu mają możliwość przeanalizowania własnych możliwości zawodowych i powrotu na rynek pracy. Uświadomienie sobie własnych słabych stron, które utrudniają znalezienie zatrudnienia, a także dostrzeżenie mocnych stron, które trzeba wykorzystać, dzięki którym istnieje duża szansa na lepsze jutro.

Małgorzata Bibel
Koordynator Projektu

Data publikacji: 2012-11-30 09:42