Rekrutacja uczestników do kolejnej edycji projektu "Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro" trwa do 30 marca 2012 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu informuje, iż w związku z trwającymi negocjacjami z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, jako Instytucją Pośredniczącą II stopnia w sprawie dofinansowania projektu pn “Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki przedłuża się okres rekrutacji uczestników projektu do 30 marca 2012 r.

W 2012 r. do udziału w Projekcie zakwalifikujemy 32 osoby w przedziale wiekowym 18-60 lat bez względu na płeć, zamieszkałe na terenie Gminy Zgierz. W pierwszej kolejności zakwalifikujemy osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Zgierzu, a także osoby nieaktywne zawodowo, rolników o niskim areale ziemi, pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe pozwalające na uzyskanie zatrudnienia poza gospodarstwem rolnym.

W ramach projektu możliwe będzie zdobycie wielu niezbędnych umiejętności, między innymi obsługi komputera, obsługa kas fiskalnych, obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, prowadzenia własnej działalności gospodarcza wraz z prawem jazdy kat. B, pracy jako pomoc kucharza.

Możliwe jest również sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, zarówno osobom rozpoczynającym naukę jak i kontynuującym.

Wstępną deklarację udziału w projekcie przyjmują pracownicy socjalni w Punktach Pomocy Społecznej w NZOZ w Smardzewie, Słowiku, Grotnikach, Giecznie, Białej oraz w Klubie Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice ul. Ogrodowa 6. Ostateczna kwalifikacja osób do projektu odbędzie się po zakończeniu rekrutacji.

Koordynator Projektu
Małgorzata Bibel

Data publikacji: 2012-03-19 14:17