Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro - rozpoczęcie projektu


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu informuje, iż 30 marca 2012 r. zakończono rekrutację uczestników do projektu w 2012 r. pn. Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 
12 kwietnia 2012 r. 31 osób podpisało deklaracje uczestnictwa w projekcie, który zakończy się 31 grudnia 2012 r.
 

 
W ramach projektu uczestnicy będą mogli zdobyć szereg umiejętności interpersonalnych. W formach warsztatowych odbędą się zajęcia z psychologiem, w czasie których zdobędą umiejętności komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem.
W ramach zajęć grupowych z doradcą zawodowym poszerzą warsztat aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, umiejętności odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.
Zajęcia grupowe z prawnikiem przybliżą przepisy prawne z zakresu prawa pracy, umów cywilno-prawnych, obowiązków pracodawcy i pracownika w świetle kodeksu pracy.
Jedną z form wsparcia w ramach projektu jest zdobycie umiejętności obsługi komputera i pracy z Internetem.
Wszyscy uczestnicy projektu zdobędą również nowe kwalifikacje zawodowe. Oprócz spotkań warsztatowych w grupach, każdy z uczestników odbędzie indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym.
 
Celem tego projektu jest nie tylko nauka i zdobycie kwalifikacji zawodowych, ale również integracja społeczna mieszkańców Gminy Zgierz. W związku z tym w ramach realizowanego projektu, jako forma aktywnej integracji, odbędzie się piknik integracyjny dla uczestników projektu, wycieczka integracyjna do Warszawy, a także spotkanie wigilijne na zakończenie realizacji projektu.

Koordynator Projektu
Małgorzata Bibel

Data publikacji: 2012-04-20 14:51