Ochotnicza Straż Pożarna w Białej

 

  Zarząd

  Członkowie

  Interwencje
  Wyposażenie
  Św. Florian
  Statut
  Strażnica

  Projekt EFS

  Linki


Strona powstała w wyniku realizacji projektu "Strażak myszy się nie boi" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

 

 

statystyka

webmaster