GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zgierz

Ochotnicze Straże Pożarne działają w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej, prawo o stowarzyszeniach oraz statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zarejestrowana jest w sądzie jako stowarzyszenie, posiada osobowość prawną i jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej.

Na terenie gminy Zgierz działa 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

 • Biała
  95-001 Biała, ul. Kościelna 2,
  rok założenia: 1919,
  e-mail: osp-biala@gmina.zgierz.pl
  www.gmina.zgierz.pl/ospbiala
     
 • Dąbrówka Wielka
  Dąbrówka Wielka, ul. Główna 72, 95-100 Zgierz
  rok założenia: 1925.
   
 • Dzierżązna 
  Dzierżązna 6a, 95-001 Biała
  rok założenia: 1918.
   
 • Kania Góra
  Kania Góra, ul. Strażacka 17, 95-100 Zgierz
  rok założenia: 1942.
   
 • Kębliny
  Kębliny, ul. Strykowska 34, 95-001 Biała
  rok założenia: 1948.
   
 • Rogóźno
  Rogóźno 32, 95-001 Biała
  rok założenia: 1913.
   
 • Skotniki
  Skotniki, ul. Strażacka 4, 95-002 Smardzew
  rok założenia: 1948.
   
 • Szczawin
  Szczawin Mały 113, 95-002 Smardzew
  rok założenia: 1917.
   
 • Śladków Górny
  Śladków Górny 32, 95-001 Biała
  rok założenia: 2011 (reaktywacja działalności)
 • Ustronie – Grotniki
  Ustronie, ul. Ustronie 10, 95-073 Grotniki
  rok założenia: 1966.
   
 • Wypychów
  Wypychów 21, 95-001 Biała
  rok założenia: 1968.

Pięć jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Są to: Biała, Dzierżązna, Kania Góra, Skotniki i Ustronie - Grotniki. Przy OSP Szczawin działa jedyna w naszej Gminie, Strażacka Orkiestra Dęta.
Jednostki OSP zrzeszone są w Oddziale Gminnym Związku OSP RP, którym kieruje Zarząd Gminny, wybierany na Zjeździe Gminnym co pięć lat. 

Celem działania stowarzyszenia jest w szczególności:

 • Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 • Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 • Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 • Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno–oświatowej i rozrywkowej.
 • Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
Gmina Menu: