GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej

Maria Kownacka patronką Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej

6 czerwca w Dąbrówce Wielkiej miała miejsce uroczystość nadania  Szkole Podstawowej imienia Marii Kownackiej. Uroczystość odbyła się w roku upamiętniającym setną rocznicę istnienia szkoły.

Wybór tej właśnie pisarki na patronkę szkoły był dokonany z pełną świadomością. Maria Kownacka była autorką kilkudziesięciu książek  dla dzieci, w tym niezapomnianego przez starsze pokolenia i wciąż  aktualnego dzisiaj „Plastusiowego pamiętnika” czy „Rogasia z Doliny Roztoki”. Książki te tworzą obraz dzieciństwa kolorowego, pełnego przygód, ale i bliskiego codziennym sprawom i problemom dziecka. Za wyborem pisarki na patronkę szkoły przemawiała także jej biografia, która dla nauczycieli   i rodziców może być przykładem pasji i zaangażowania w swoją pracę, dla dzieci zaś wzorem odwagi i dobroci serca. Owocem jej twórczej pracy było ponad 60 powieści, opowiadań, wierszy i utworów scenicznych. Dowodem wrażliwości i odwagi - tajne  nauczanie na wsi podczas II wojny światowej. Gestem otwartości natomiast - przekazanie niezwykle bogatego prywatnego księgozbioru i archiwum na rzecz Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.

Uroczystą chwilę nadania imienia szkole poprzedził rok wytężonej pracy nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i dzieci. Uczniowie stopniowo poznawali życie i twórczość patronki poprzez lekcje poświęcone tej tematyce, konkursy literackie i plastyczne, sztukę teatralną na podstawie jej scenariusza, wycieczkę do Warszawy śladami patronki, wspólne pisanie hymnu szkoły, projektowanie sztandaru, a wreszcie próby do uroczystości i samą uroczystość poprzedzoną mszą św. w kościele w Dąbrówce Wielkiej. Równie ważną rolę na drodze do uzyskania przez szkołę imienia odegrali rodzice uczniów - fundatorzy sztandaru. Razem z nimi, dyrektor szkoły, dzieci i pracownicy szkoły uczyli się ceremonii przekazania sztandaru.

Z dniem 6 czerwca 2012 r. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej nosi imię Marii Kownackiej. Stało się to dzięki pracy wielu ludzi.  Dziękujemy wszystkim osobom  zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości oraz gościom, którzy swoją obecnością uświetnili tę historyczną chwilę.

Pracownicy szkoły

 

fot. Tadeusz Krzemiński 

2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 001.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 002.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 003.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 004.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 005.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 006.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 007.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 008.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 009.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 010.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 011.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 012.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 013.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 014.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 015.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 016.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 017.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 018.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 019.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 020.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 021.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 022.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 023.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 024.jpg 2012.06.06 Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dabrowce Wielkiej - 025.jpg

Pierwsza strona Menu: