GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Projekt "Rogóźno"

Jedną z niewykorzystanych dotychczas szans rozwoju Gminy Zgierz są jej bogactwa naturalne w postaci złóż węgla brunatnego, soli kamiennej oraz wód geotermalnych i mineralnych. Projekt "Rogóźno" przedstawia koncepcję ich wykorzystania. Zapraszamy do zapoznania się z nim. 

Przeprowadzone w latach pięćdziesiątych XX wieku badania geologiczne zakończone opracowaniem dokumentacji geologicznej w 1960, 1980 i 1983 roku zlokalizowały i zbilansowały: 
- pokłady węgla brunatnego stanowiące ok. 4% zasobów krajowych, 
- soli kamiennej stanowiącej ok.10,7% zasobów krajowych.

Oprócz tego stwierdzono występowanie:
- złóż torfu, 
- borowiny, 
- wód geotermalnych i mineralnych.

Zasoby te nazwane ZŁOŻEM ROGÓŹNO zajmują obszar ok. 1.600 ha, zlokalizowane są w całości na terenie Gminy Zgierz. Rozciąga się ono między Bądkowem, Warszycami, Wolą Branicką od południa, po Gieczno, Lorenki w kierunku północnym, i dalej na zachód po Wypychów, Astachowice i Kotowice oraz na wschód po Władysławów, Besiekierz Nawojowy i Rudny.
 
Sytuacja polityczna i gospodarcza oraz dostępne i znane wówczas technologie górnicze nie pozwoliły na wykorzystanie tych złóż. Informacja o wielkości zasobów była ogólnie niedostępna. Zmiana sytuacji politycznej w Polsce i Europie, powstanie samorządów, przystąpienie do Unii Europejskiej stworzyły możliwości współpracy, wymiany doświadczeń i myśli technicznej. Zniesione zostały nałożone bariery i pozwoliły zająć się tym ważnym dla rozwoju Gminy i regionu tematem.
 
Zgodnie z zapisami Strategii Gminy Zgierz, mówiącymi o wykorzystaniu bogactw naturalnych dla zrównoważonego rozwoju Gminy przystąpiliśmy wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi do opracowania koncepcji wykorzystania tych złóż. Jest to olbrzymia szansa rozwoju nie tylko Gminy Zgierz, lecz również gmin sąsiednich i całego regionu.
 
Zasady współpracy z „Centrum.." Określone zostały w porozumieniu nr 13/2005 z 1 sierpnia 2005 r . Dzięki wiedzy i doświadczeniu w tworzeniu takich projektów oraz intensywnej pracy  członków  Stowarzyszenia  Centrum...   przy  konsultacji  merytorycznej i prawnej ze strony Gminy Zgierz opracowana została koncepcja wykorzystania zasobów pn. „PROJEKT ROGÓŹNO ".
 
30 marca 2006 r. na Sesji Rady Gminy Zgierz koncepcja po raz pierwszy została publicznie zaprezentowana i zaakceptowana w formie Uchwały przez Radę Gminy. Uchwała nr XLIII/363/06 upoważnia Wójta do podejmowania dalszych działań związanych z realizacją koncepcji. 
 
 
Załączniki:
Wykorzystanie złóż w okolicach Rogóźna Menu: