GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
2012.09.28 Święto Patrona Szkoły w Szczawinie

28 września, w rocznicę urodzin Króla Stefana Batorego, odbyło się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie Święto Patrona Szkoły. Przy dźwiękach werbli wprowadzono sztandar szkoły, a po odśpiewaniu przez zebranych hymnu państwowego zabrzmiały fanfary oznajmujące przybycie Miłościwie Patronującego Szkole Króla Stefana Batorego z małżonką Anną Jagiellonką. W rolę króla wcielił się Szymon Bratuszewski z klasy IIIB, a Anny Jagielonki Zuzanna Sobczak z klasy IIIA.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie Irena Konsowicz, która podkreśliła, że uroczystość poświęcona Patronowi Szkoły jest przykładem systematycznych oddziaływań wychowawczych szkoły, a podejmowanie wspólnych działań pozwala na zacieśnianie więzów przyjaźni między uczniami, rodzicami, pracownikami, mieszkańcami i przyjaciółmi szkoły. W ten sposób, mówiła dyrektor, kształtujemy lokalną tradycję, utrwalamy znaczenie symboli narodowych, uczymy patriotyzmu i świadomej dyscypliny. Uczymy zasad postępowania w różnych miejscach i sytuacjach mając świadomość, że umiejętność przestrzegania norm etycznych warunkuje prawidłowe funkcjonowanie każdego młodego i dorosłego człowieka w społeczeństwie. Podtrzymywanie szkolnej tradycji służy zaś rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata oraz przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

W dalszej części uroczystości uczniowie I klasy Szkoły Podstawowej oraz uczniowie IA i IB Gimnazjum złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie uczennice III klasy Gimnazjum: Karolina Królikowska i Klaudia Kosik przypomniały sylwetę Króla Stefana Batorego.

Król Stefan Batory to niezwykła postać, której autorytet pozytywnie wpływa na postawy i życiowe wybory uczniów szkoły w Szczawinie. Stanowi wspaniały wzór do naśladowania. Należy pamiętać o związkach Króla Stefana Batorego ze Szczawinem. W XVI wieku, za panowania Stefana Batorego w Polsce, Szczawin należał do dóbr królewskich. W tym czasie, w trosce o bezpieczeństwo kraju, król utworzył tzw. piechotę łanową, złożoną z chłopów „wybrańców”, powoływanych ze wszystkich królewskich wsi. Wśród wybrańców królewskich znalazł się Wojciech Napech, mieszkaniec Szczawina, który wyruszył na wyprawę moskiewską pod wodzą Batorego i już nie powrócił do Szczawina, zginął w czasie oblężenia Pskowa. Rodzinie Wojciecha Napecha nadano później przywileje królewskie.

Uczciwość, honor, patriotyzm, tolerancja, a przy tym skromność, to zasady, których przestrzegał Stefan Batory, a które nie straciły na wartości i aktualności także we współczesnym świecie. Postać Króla Stefana Batorego jest dla uczniów wzorem osobowościowym i autorytetem wychowawczym wartym naśladowania.

Tworząc współczesną historię szkoły w Szczawinie, pragniemy, aby jej funkcjonowanie oparte było nadal na uniwersalnych wartościach, takich, jakie cenił i których przestrzegał Stefan Batory. To szczególna postać w historii Polski, a legitymowanie się szkół jego imieniem jest zaszczytem i zobowiązaniem dla działających w porozumieniu: uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców.


Bardzo ważnym punktem uroczystości było wręczenie „Batorów - przyjaciół szkoły”. Kapituła przyznała wyróżnienia następującym osobom: Wójtowi Gminy Zgierz Zdzisławowi Rembiszowi, Konsulowi Honorowemu Republiki Węgierskiej w Łodzi Tadeuszowi Kaczorowi, Jadwidze i Zygmuntowi Jędrzejczakom, Barbarze Zielińskiej i Jolancie Stępień.

Wręczając nominowanym wyróżnienia, dyrektor ZSG w Szczawinie podkreśliła, że człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi oraz serdecznie podziękowała za ofiarowany szkole prywatny czas, wielkie serce i bezinteresowną pomoc oraz za gotowość do podejmowania współpracy i otwartość na potrzeby szkoły.

Odśpiewaniem hymnu szkoły i wyprowadzeniem sztandaru zakończyła się część oficjalna.

Część artystyczną rozpoczęło podsumowanie konkursów: wiedzy o Stefanie Batorym, plastycznego, warcabowego oraz na fraszkę. Najciekawsze fraszki zostały zaprezentowane publicznie. Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej, w pięknych strojach z epoki, zaprezentowali „Piosenkę o Rycerzach” oraz węgierski taniec ludowy. Jakub Czarnecki, Mateusz Misztal w duecie z Mateuszem Adamczewskim oraz Zuzanna Wołowska przedstawili wersje instrumentalne znanych utworów muzyki poważnej. Mateusz Misztal i Gabriel Rapacz wykazali się umiejętnościami aktorskimi w scence opartej na faktach historycznych pod tytułem „Z rodu Zborowskich”. Na zakończenie części artystycznej wystąpił Szkolny Zespół Ludowy „Szczawiniacy” prezentując widowiskowego czardasza.

Następnie wszyscy udali się do Zakątka Batorego, aby podziwiać towarzyszące uroczystości wystawy oraz obejrzeć prezentację multimedialną ukazującą poszczególne etapy tworzenia współczesnej tradycji szkoły związanej z Patronem Królem Stefanem Batorym.

Dzięki pomocy Rodziców naszych Uczniów, na wszystkich uczestników uroczystości czekał słodki poczęstunek składający się z pysznych ciast domowego wypieku.

Organizatorom uroczystości oraz wszystkim pracownikom zaangażowanym w jej przebieg składam serdeczne podziękowania.


Irena Konsowicz
Dyrektor Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Szczawinie.

 

 

 

 

 fot. Małgorzata Klauzińska

2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 001.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 002.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 003.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 004.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 005.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 006.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 007.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 008.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 009.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 010.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 011.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 012.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 013.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 014.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 015.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 016.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 017.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 018.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 019.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 020.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 021.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 022.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 023.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 024.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 025.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 026.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 027.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 028.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 029.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 030.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 031.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 032.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 033.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 034.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 035.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 036.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 037.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 038.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 039.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 040.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 041.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 042.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 043.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 044.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 045.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 046.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 047.jpg 2012.09.28 Swieto Patrona Szkoly w Szczawinie - 048.jpg

Pierwsza strona Menu: