GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO
(w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r.)

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz.U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 9.1. Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi, dotyczących danych określonych w ustawie i Załączniku do Rozporządzenia Nr 763/2008, z zastrzeżeniem art.6 ust. 3 i 4.

Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.

Osoby, dzwoniące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię.

Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00 oraz w weekendy od 8.00 - 18.00.
800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych;
(22) 44 44 777 - numer dla połączeń z telefonów komórkowych, płatny zgodnie z cennikiem operatora.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż rachmistrze spisowi zakończą swoje prace w dniu 30 czerwca br.

Narodowy Spis Powszechny 2011 Menu: