GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi

Pod koniec 2008 r. na mieszkańców gminy Zgierz jak grom z jasnego nieba spadła wiadomość, że Kopalnia Węgla Brunatnego "Adamów" z Turku wystąpiła do Ministerstwa Środowiska o koncesje na rozpoznanie złoża węgla brunatnego w Rogóźnie.

Wzbudziła ona niepokój i sprzeciw mieszkańców tych terenów, którzy obawiają się planów Kopalni. Przecież powstanie odkrywki wiązałoby się z wysiedleniem ponad 3000 osób, zanieczyszczeniem środowiska, odwodnieniem dużych, i tak już mających deficyt wody, obszarów oraz powstaniem wielkiej, mającej ponad 20 km2, dziury w ziemi.

Taka perspektywa wzbudziła też sprzeciw władz gminy Zgierz, które negatywnie zaopiniowały wniosek Kopalni. Przeciw planom górników potestują również samorządy gminy sąsiednich, Starostwo Zgierskie, Zarząd Województwa Łódzkiego oraz parlamentarzyści z naszego regionu.

W tym miejscu będziemy na bieżąco zamieszczać informacje na temat podejmowanych przez mieszkańców gminy, lokalne stowarzyszenia i organizacje, władze gminy Zgierz, gmin ościennych i powiatu oraz parlamentarzystów działań, mających na celu niedopuszczenie do powstania kopalni odkrywkowej na naszym terenie.

Stanowisko Rady Gminy Ozorków z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia koncesji na rozpoznanie złóż węgla brunatnego "Rogóźno" dla KWB "Adamów" S.A. Stanowisko Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. ws. planowanej kopalni w Rogóźnie Spotkanie przedstawicieli gminy Zgierz i parlamentarzystów Ziemi Zgierskiej w Ministerstwie Środowiska w sprawie kopalni w Rogóźniu w dniu 22 stycznia 2009 r. Pismo Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Zgierskiej z dnia 15 stycznia 2009 r. do Ministerstwa Środowiska Wniosek KWB "Adamów" z dnia 13 stycznia 2009 r. do Marszałka Województwa Łódzkiego o ujęcie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego możliwości gospodarczego zagospodarowania złoża węgla brunatnego "Rogóźno" oraz energii geotermalnej wysadu solnego "Rogóźno" Postanowienie Wójta Gminy Zgierz z dn. 09.01.2009 roku w sprawie wydania opinii nt. udzielenia koncesji na rozpoznanie złoża węgla brunatnego "Rogóźno", położonego na terenie gminy Zgierz w województwie łódzkim, dla Kopalni Węgla Brunatnego "Adamów" S.A. Stanowisko Rady Gminy Zgierz z dn. 20.11.2008 roku w sprawie udzielenia koncesji na rozpoznanie złoża węgla brunatnego "Rogóźno" dla kopalni węgla brunatnego "Adamów" S.A. Blogi przeciwników utworzenia w Gminie Zgierz odkrywkowej kopalni węgla brunatnego << Strona 3 z 3
Wykorzystanie złóż w okolicach Rogóźna Menu: