GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Operat Uzdrowiskowy Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej - „Rogóźno” Założenia do koncepcji zagospodarowania strefy „A” ochrony uzdrowiskowej - załącznik do Operatu Uzdrowiskowego Decyzja Ministra Zdrowia z 19.04.2013 r. Postanowienie Ministra Zdrowia z 13.05.2013 r.
Wykorzystanie złóż w okolicach Rogóźna Menu: