GMINA ZGIERZ
Gminaofertyurzadbipprzetargi
Łódzki Obszar Metropolitalny

Powstanie studium wykonalności Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego
24 października 2014 r. władze Łodzi i ośmiu okolicznych miast i gmin zawarły porozumienie w sprawie przygotowania studium wykonalności dla Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego. Dokument, który ma pokazać koszty projektu i to, jak go sfinansować, ma być gotowy w pierwszym kwartale 2015 r. Projekt Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego (ŁTM) dotyczyć ma sieci tramwajowych na trasach: Łódź - Konstantynów Łódzki - Lutomiersk, Łódź - Ksawerów - Pabianice oraz Łódź - Zgierz - Ozorków.

Projekt „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”
W 2012 r. powstała idea stworzenia Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Położone wokół Łodzi jednostki samorządu terytorialnego podjęły działania w celu opracowania dokumentu, który określi kierunki rozwojowe tego obszaru.
24 maja 2013 r. 22 samorządy, w tym Gmina Zgierz, podpisały umowę partnerstwa dotyczącą realizacji projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”.

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+
W dniu 22.07.2014 r. Komitet Sterujący Projektem „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” oraz Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przyjęły Strategię Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ przyjęta

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
W kwietniu 2014 r. powołano do życia Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny. Powstanie Stowarzyszenia pozwoli samorządom je tworzącym, m.in. Gminie Zgierz, aplikować o środki unijne specjalnie wydzielone dla tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).

UCHWAŁA NR XLIII/430/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Obszar metropolitalny utworzony

Czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i jak będą realizowane

List intencyjny w sprawie współpracy na rzecz modernizacji podmiejskiej sieci tramwajowej
2 czerwca 2014 r. został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy miast i gmin Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na rzecz modernizacji podmiejskiej sieci tramwajowej.
Sygnatariusze listu, w tym także Wójt Gminy Zgierz – Zdzisław Rembisz, postanowili podjąć wspólne działania w celu zmodernizowania linii tramwajowych:
Łódź – Zgierz – Ozorków
Łódź – Konstantynów Łódzki – Lutomiersk
Łódź – Ksawerów – Pabianice

List intencyjny

 

GALERIA ZDJĘĆ tutaj

 

 __________________________________

 

Umowa metropolitalna

Konsultacje społeczne założeń Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Prace nad projektem Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

 

 

 

 

Łódzki Obszar Metropolitalny Menu: